Formularz reklamacyjny możliwy do wyświetlenia na ekranach o szerokości powyżej 700px.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Proszę zaznaczyć typ pojazdu:

Eksploatacja:

  1. Rozmiar opony*:
  2. Marka karkasu*:
  3. Bieżnik:

Decyzja klienta w przypadku kiedy:

- reklamacja będzie oddalona*:
- reklamacja będzie uznana (brak możliwości naprawy opony)*:

Opony w których nie stwierdzono wad fabrycznych pozostaną na magazynie Gwaranta do dyspozycji użytkownika przez 14 dni od daty wydania decyzji o oddaleniu reklamacji. Jeżeli w tym okresie wpłynie do reklamującego pisemne (e-mail, fax) żądanie zwrotu opony - zwrot nastąpi na koszt reklamującego. W przypadku braku żądania zwrotu - po 14 dniach opony są utylizwoane stareniem i na koszt Gwaranta.

* pola wymagane