Formularz możliwy do wyświetlenia na ekranach o szerokości powyżej 700px.

FBO RUBBER TECHNOLOGY S.A.
32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100
tel. 32 626-03-29, 32 626-03-34
fax 32 649-10-10

Wypełnia Zleceniodawca:

L.P. Rozmiar Marka karkasów Numer DOT Ilość Producent pasa bieżnika Profil Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razem(szt.):
0

Ogólne warunki współpracy

  1. Przekazywane karkasy powinny być suche i czyste.
  2. Karkasy nie nadające się do bieżnikowania (złom) zostaną wg wyboru Zleceniodawcy: (zaznacz odpowiednie pole *)
  3. Zleceniodawca zobowiązuje się przez podpisanie niniejszego dokumentu uregulować w terminie wskazanym w fakturze VAT należność z tytułu kosztów przewozu złomów i obsługi logistycznej.

Warunki zlecenia usługi bieznikowania:

  1. Przy przekazaniu karkasow należy określić profil oraz producenta bieżnika.
  2. W przypadku ustalenia, iż przekazany karkas nie nadaje się do bieżnikowania Zleceniodawca kupuje od Zleceniobiorcy oponę bieżnikowaną odpowiadającą złożonemu zleceniu bieżnikowania za cenę wskazaną w cenniku Zleceniobiorcy: (zaznacz odpowiednie pole *)
  3. Przez podpisanie niniejszego zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się odebrać opony bieżnikowane i uiścić należność z tego tytułu w terminie wskazanym w fakturze VAT.
  4. Przez podpisanie niniejszego zlecenia i wydanie karkasu Zleceniodawca ustanawia za nim zastaw na rzecz Zleceniobiorcy na zabezpieczenie należności powstałych w związku z wykonaniem zlecenia, w tym wskazanych w punkcie 2 ogólnych warunków współpracy.

Warunki sprzedaży karkasów:

Cena sprzedaży zostanie określona przez Kupującego zgodnie z cennikiem skupu karkasów obowiązującym u Kupującego po dokonaniu kontroli opon. Przez podpisanie niniejszego dokumenty Sprzedający akceptuje ceny i warunki skupu karkasów obowiązujące w FBO Rubber Technology S.A.